PDF Drukuj Email

STOWARZYSZENIE NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

 

 

przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Prowincja Warszawska

 

Od początku istnienia Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska), widziała potrzebę współpracy z osobami świeckimi w szerzeniu Królestwa Bożego. W pierwszych konstytucjach z 1887 r. umieściła rozdział o “Bractwie Najświętszej Rodziny”.

Dzisiaj Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu kontynuują inicjatywę naszej Założycielki poprzez prowadzenie Stowarzyszenia.

“Pragniemy ubogacać świat
ideą Nazaretu
i wprowadzać w rodziny jego atmosferę,
by wspólnie z nimi dawać świadectwo życia Ewangelią
i dążyć razem do pełni Królestwa Bożego”.

W roku 1994, który był Rokiem Rodziny, rozpoczęły się spotkania dla rodzin w Warszawie, które kontynuowane są dalej w ramach Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny.

Obecnie (czyli na dzień 27 września 2017 r.) Stowarzyszenie liczy 147 członków i 112 “Dzieci Nazaretu”, 7 zmarłych członków oraz około 200 przyjaciół SNR.

Przynależność

Stowarzyszenie przyjmuje w swoje szeregi małżeństwa i rodziny. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się żyć duchem Nazaretu i we współpracy oraz przy duchowym wsparciu ze strony Zgromadzenia, szerzyć Królestwo Boże, gdziekolwiek się znajdą. Okres przygotowania do oficjalnego przyjęcia do Stowarzyszenia trwa dwa lata. W tym czasie kandydat zapoznaje się z życiem i duchowością bł. Franciszki Siedliskiej i z charyzmatem Zgromadzenia, które założyła. Powinien też uczestniczyć w co najmniej dwóch skupieniach i raz w rekolekcjach.

Zobowiązania

Osoba Stowarzyszona ubogaca świat orędziem Ewangelii i popiera misję Zgromadzenia przez:

  • łączenie się ze Zgromadzeniem w codziennej modlitwie za wszystkie rodziny świata modlitwą: “Najświętsza Rodzino”;
  • modlitwę za Zgromadzenie, o powołania do niego i w innych w intencjach powierzonych przez Zgromadzenie;
  • kształtowanie swojego osobistego życia i życia własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny;
  • dawanie świadectwa o wartościach chrześcijańskich rodziny we własnym domu, w miejscu pracy i w swoim środowisku;
  • gotowość do podjęcia konkretnej współpracy w apostolskich zadaniach Nazaretu, w zależności od swoich możliwości;
  • uczestniczenie w skupieniach i rekolekcjach organizowanych dla osób Stowarzyszonych i zainteresowanych Stowarzyszeniem oraz utrzymywanie żywego kontaktu z najbliższą sobie wspólnotą Nazaretu.

Osoba Stowarzyszona nie podejmuje żadnych szczególnych zobowiązań religijnych. Zachęca się ją jednak do pogłębiania życia duchowego przez modlitwę osobistą i wspólną w rodzinie, przez czytanie i rozważanie Pisma św., przez częste korzystanie z Sakramentu Pojednania i Eucharystii.

Osoba Stowarzyszona i Zgromadzenie nie związane są ze sobą żadną odpowiedzialnością ani kanoniczną, ani prawną, ani finansową. Formalne zobowiązanie podejmowane jest na okres dwóch lat i powinno być ponowione. W każdej chwili osoba Stowarzyszona może podjąć decyzję o wycofaniu się, powiadamiając Dyrektorkę Stowarzyszenia.

Nasze spotkania

Formacja w Stowarzyszeniu odbywa się podczas skupień organizowanych w ciągu roku i sześciodniowych rekolekcji letnich.

Spotkania odbywają się w różnych miejscach Polski, przy wspólnotach sióstr nazaretanek. Prowincja Warszawska organizuje spotkania w: Kaliszu, Kolumnie k/Łasku, Koninie, Lesznie, Lublinie, Łukowie, Obornikach Wlkp., Ostrzeszowie, Poznaniu, Warszawie, Wytycznie, Supraślu k/Białegostoku oraz w Żdżarach.

Siostra odpowiedzialna za Stowarzyszenie:
s. Maksymiliana Dojcz

Żdżary 74

26 - 420 Żdżary koło Nowego Miasta nad Pilicą

507 720 458


KONTO SNR:


Zgromadzenie Sióstr Najśw.Rodziny z Nazaretu, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa


nr konta: 76 1600 1127 1846 2255 7000 0009
Bank BGŻ BNP PARIBAS


numery dla wpłat z zagranicy:
BIC: PPABPLPK
IBAN PL76 1600 1127 1846 2255 7000 0009


 

Pliki cookies, użyte na tej stronie, służą jedynie poprawie jej funkcjonalności.

Zgadzam się na użycie cookies z tej strony.

Więcej informacji o plikach cookies użytych na tej stronie